Scots English với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài xuất sắc

Đội ngũ giáo viên Scots English là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, 100% sở hữu chứng chỉ giảng dạy đạt quốc tế như TESOL, CELTA, DELTA, TEFL..

.

 

Đội ngũ giáo viên của Scots English 100% là giáo viên bản ngữ

 

Đội ngũ giáo viên của Scots English 100% là giáo viên bản ngữ

 

Đội ngũ giáo viên của Scots English 100% là giáo viên bản ngữ

 

 

Đội ngũ giáo viên của Scots English 100% là giáo viên bản ngữ