Hà Nội

STT Vị trí Chi nhánh Mức lương Chi tiết
1 Nhân viên C&B Hà Nội 8-10 triệu Chi tiết
2 Tuyển 2 nhân viên đào tạo Hà Nội 9 - 15 triệu Chi tiết
3 Tuyển 2 nhân viên đào tạo Hà Nội 9 - 15 triệu Chi tiết
4 Tuyển 2 nhân viên đào tạo Hà Nội 9 - 15 triệu Chi tiết
5 Tuyển 2 nhân viên đào tạo Hà Nội 9 - 15 triệu Chi tiết