Our courses

The course is designed for children over 13

classroom standard

  • Class size: 10 – 16 students
  • Giáo viên bản ngữ xuất sắc: Giàu kinh nghiệm giảng dạy với các chứng chỉ quốc tế như Tesol, Celta, Delta, Tefl,…
  • Hệ thống kiểm tra và đánh giá tối ưu: Một lớp học có 4 nhóm sát sao về chất lượng bao gồm giáo viên nước ngoài, giáo viên chủ nhiệm, ban kiểm soát chất lượng, ban kiểm soát kết quả đào tạo

Honoring the EXCELLENT STUDENTS OF THE MONTH

WHAT PARENTS SAY ABOUT US?